Endre språk
VILKÅR OG BETINGELSER -

VILKÅR OG BETINGELSER

Tilgang til nettstedet er underlagt vilkårene og betingelsene som er beskrevet nedenfor.

Vennligst les følgende vilkår og betingelser nøye. Ved å bruke siden, bekrefter du at du godtar følgende vilkår og betingelser som til enhver tid kan endres av Compass Group Norge. Du bør se gjennom følgende vilkår og betingelser hver gang du besøker siden.

Ved gjentatt bruk av nettstedet samtykker du til eventuelle reviderte vilkår.

Generelle vilkår

Denne hjemmesiden eies av Compass Group Norge, registrert under Eurest AS i Norge med organisasjonsnummer 952 507 729 og med registrert adresse i Nesbruveien 75, 1379 Nesbru.

Nettstedet har som mål å gi informasjon om Eurest og Compass Group Norge, og utgjør ikke et tilbud om å kjøpe eller selge verdipapirer i selskapet eller investeringsrådgivning.

Eierskap av rettigheter

Alle rettigheter, inkludert opphavsrett, i dette nettstedet eies av Compass Group Norge, eller så har Compass Group Norge lisensrettigheter til dette. Bruken av hjemmesiden og dens innhold, inkludert opphavsrett eller lagring av dette, annet enn for ikke-kommersielt, personlig bruk er ikke tillatt uten på forhånd å ha skriftlig tillatelse fra Compass Group Norge. Det er ikke tillatt å modifisere, distribuere eller reprodusere noe på dette området.

Behandling av personopplysninger

Alle personopplysninger du oppgir når du bruker Compass Group Norge sin hjemmeside vil bli brukt i samsvar med personopplysningsloven.

Ansvarsfraskrivelse

Informasjonen på dette nettstedet er ikke uttømmende. Vi gjør vårt beste for å sikre at informasjonen på dette nettstedet er så nøyaktig som mulig, men opplysningene er ikke bekreftet, og det kan ikke garanteres at informasjonen er korrekt og fullstendig.

Compass Group Norge, datterselskaper eller relaterte personer påtar seg ikke ansvar for eventuelle tap som oppstår direkte eller indirekte, ved bruk av området eller bruk av informasjon fra nettstedet.
Finansielle rapporter og liknende på nettstedet er kun gyldig på de respektive datoene spesifisert i rapporten. Compass Group Norge fraskriver seg enhver forpliktelse til å oppdatere, korrigere eller varsle eventuelle feil eller mangler i rapporter og annen informasjon på nettstedet. Compass Group Norge forbeholder seg også retten til å legge til, endre eller slette informasjon på dette nettstedet når som helst.
Verdien av aksjene (og inntekter derav) kan gå opp og ned, og du risikerer ikke å få hele det beløpet du opprinnelig investerte. Hvis du trenger råd, ta kontakt med en profesjonell finansiell rådgiver.

Vi gjør vårt ytterste for å sikre at dette nettstedet er fritt for virus og feil, men vi kan ikke garantere at din bruk av dette nettstedet eller andre nettsteder som er tilgjengelige via nettstedet ikke vil føre til skade på datamaskinen. Det er ditt ansvar å sørge for at riktig utstyr er tilgjengelig for å bruke nettstedet, og sile ut hva som kan ødelegge det. Compass Group Norge er ikke ansvarlig for eventuelle tap eller skader som kan oppstå på datautstyr som en følge av bruk av dette nettstedet.

Linker til andre hjemmesider

Dette nettstedet kan inneholde linker til tredjeparters nettsteder. Denne sammenhengen betyr ikke at vi har gjennomgått eller godkjent disse tredjepartenes nettsteder eller deres innhold, og vi er ikke ansvarlig for informasjon, materiell, produkter eller tjenester som finnes eller er tilgjengelig via slike nettsteder. Din tilgang til og bruk av slike nettsteder er utelukkende ditt ansvar og gjøres på egen risiko.

Du må kun linke til denne nettsiden med vår skriftlige tillatelse. Der det gis tillatelse, må du inkludere og beholde en link tilbake til det opprinnelige innholdet, slik det vises på vår hjemmeside. Du kan ikke redigere, modifisere, eller re-distribuere innhold fra våre nettsider, eller bruke det til kommersielle formål.

Vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake vårt samtykke.

Varemerker

Compass Group-logoen er et registrert varemerke. Visse navn, ord, titler, fraser, logoer, ikoner, grafikk eller design til sidene på vårt nettsted, utgjør varenavn eller uregistrerte varemerker som eies av medlemmer av Compass Group Norge. Visningen av de ovennevnte varenavn eller varemerker på sidene av vår hjemmeside betyr ikke at en tredjepart er gitt lisens til å bruke disse. Alle andre produkt- eller firmanavn, enheter, logoer, ikoner, grafikk eller design som er nevnt på sidene til vår hjemmeside er varemerker som tilhører sine respektive eiere og er kun utstilt på en måte som er ment å være til nytte for eierne av varemerkene, og vår hensikt er ikke å krenke en lisens eller rettigheter til disse merkene.

Lovvalg

Denne nettsiden og alt innhold på denne skal reguleres av norsk lovgivning.