God service

Å Forstå deg

Å SKAPE DET PERFEKTE UTGANGSPUNKT FOR ET VELLYKKET SAMARBEID KOMMER IKKE AV SEG SELV. VI FÅR DET TIL VED Å LYTTE TIL DEG, SLIK AT VI FORSTÅR BÅDE VIRKSOMHETEN DIN OG HVA DINE MEDARBEIDERE ØNSKER.

Fra planlegging av merkevaren og utforming av serveringsenhetene til utvikling av stimulerende markedskampanjer og fristende utsalgssteder med kampanjetilbud – vi leverer løsninger som dekker dine behov for måltidstjenester.

Ved å bli kjent med deg og dine medarbeidere kan vi levere riktig mat til riktig pris – samt de beste, sunne valgene – og dermed unngå en mentalitet der én løsning passer alle.

Ved å smile, snakke med og lære av gjestene våre gir de lokale teamene oss de tilbakemeldingene vi trenger for å skreddersy våre tjenester til deg.

Å forstå

Måle resultater

VI STOLER PÅ AT GJESTENE VÅRE FORTELLER OSS SANNHETEN, OM DE ER FORNØYD MED TJENESTEN ELLER IKKE.

Vi er ikke redde for å stille spørsmål, selv om de er vanskelige, for å få vite hvordan vi ligger an og hva vi bør gjøre annerledes, bedre eller ikke i det hele tatt.

Vi er fornøyd med å ha et program med uavhengige gjesteundersøkelser. Tilbakemeldingene vi får - på papir eller på nett – er svært viktige for oss og bidrar til å forbedre samarbeidet med deg. Dette er vår måte å fortelle deg om tingenes tilstand på, og gjør at vi kan holde oss oppdatert på gjestenes behov, både i dag og i framtiden.

Vi vet at sterke, ærlige samarbeid er det som holder virksomheten vår i gang. Vi vet også at jo mer fornøyde kundene er, jo oftere kommer de tilbake.

 

Måle resultater

Sikre god kvalitet

UANSETT HVA VI GJØR OG HVORDAN VI GJØR DET, MÅ DET MÅLES OG VURDERES FOR Å SIKRE AT VI GJØR DET RIKTIG.

De gode resultatene kommer av at vi setter høye krav til oss selv og følger opp hvordan vi leverer i forhold til de målene vi har satt sammen med deg.

Alle aspekter ved virksomheten vår, fra råvarene vi henter inn til måten vi tilbereder og leverer dem på, har noen viktige nøkkeltallsindikatorer. Det finnes ingen snarveier til suksess.

Alle våre enheter har en leder som sikrer at vi leverer i henhold til våre krav og det vi har lovet. Vår controllerfunksjon utarbeider jevnlige rapporter på nøkkeltall som gjennomgås med leder av enheten.

Med denne informasjonen kan vi raskt gjøre de nødvendige tiltakene for å stadig forbedre kvaliteten.

 

Sikre god kvalitet

The Eurest Way

Vi vil få deg til å smile

Vi gjør det mulig for våre medarbeidere å gjøre det de kan best. Ved å støtte dem, lytte til deres tilbakemeldinger og gi dem de verktøyene de trenger for å kunne levere god service. Vi kaller det for The Eurest Way – vår måte å drive virksomheten på fra a til å – og alle i virksomheten forstår den og handler etter den.

Det handler ikke om å finne én løsning som passer for alle, men heller om en trinnvis tilnærming som er tilpasset virksomheter i alle størrelser og former. The Eurest Way handler om å ha fokus på gjestenes totalopplevelse og hvordan de opplever kvaliteten på våre produkter og tjenester.

 

Eurest Way

Centres For Excellence

VI KAN BARE SNAKKE OM KVALITET HVIS VI FORSTÅR HVA DET ER OG KAN INSPIRERE VÅRE MEDARBEIDERE TIL Å LEVERE DET.

Centres for Excellence er en sertifisering som brukes i Compass Group. De CFE-sertifiserte enhetene er de «beste av det beste» av hva vi har og brukes til blant annet kurs, opplæring av nye og nåværende ansatte i Eurest og som visningskantiner for kunder. Sertifiseringen gjennomføres etter strenge krav om kvalitet og av sertifiserte CFE ansatte i Compass Group.

Det høres kanskje lett ut, men fortreffelighet og kravene vi stiller til oss selv, er oppnådd med et godt øye for detaljer, ved å gjøre de rette tingene og ved å gjøre dem riktig – hele dagen, hver eneste dag.

Vår misjon er enkel: Å etablere fortreffelighet som en standard og å lære og inspirere våre medarbeidere til å levere gode kundeopplevelser hver dag.

Med våre "Business Excellence"-team tar vi mønsterpraksisen til hjertet av virksomheten din, uansett om det handler om varme drikker, mat eller service. Vi vet at de er alle like viktige for å ta vår og deres virksomhet fra bra til fortreffelig.

 

Excellence

Innsikt

VI SAMLER SYSTEMATISK INN INFORMASJON OG TILBAKEMELDINGER OM TJENESTENE VI LEVERER OG MARKEDENE VI OPERERER I, SAMT LOKALE OG GLOBALE TRENDER INNEN MÅLTIDSTJENESTER.

Alt dette gjør at vi holder oss ett skritt foran når det gjelder endringer innen smak og spisevaner. Og det hjelper oss å lansere nye ideer og måter å jobbe på, ved at vi tar gjestenes skiftende vaner og ønsker med i betraktningen.

Informasjonen vi henter inn, kan grovt deles inn i to hovedaktiviteter: sammenligning og tolking av offentlige forskningsdata og kundespesifikke data som Eurest samler inn i form av tilbakemeldinger fra kunder og gjester, mystery shoppers og merkevareanalyser.

Ved å samle all denne kunnskapen og måle hvordan gjestene våre opplever oss, får vi innsikt i hva gjestene ønsker, hvor godt vi gjør det i dag og hva vi må gjøre bedre.

Innsikt