God pris

Pris er viktig, både for deg og oss. Å finne riktig pris for den rette måltidstjenesten er essensen i et varig samarbeid. Synlighet, integritet og gjensidig tillit er etablerte verdier i våre kostnadsmodeller. Vårt mål er å sørge for at du får en rettferdig pris for den beste tjenesten.

God pris

Pris er viktig for deg, derfor lytter vi til deg så vi er sikker på at vi forstår nøyaktig den løsningen du er ute etter. Vi ønsker et ærlig, åpent og tillitsfullt samarbeid. Fordi vi er endel av Compass Group i Norge, en stor aktør i markedet, har vi gode innkjøpsavtaler og samarbeidspartnere. Vi er proaktive i vårt samarbeid med dem, følger nøye med på markedstrender og de fordelene vi forhandler frem vil også være til fordel for deg som kunde.

Vi håndterer alle aspekter rundt måltidstjenestene, slik at du kan fokusere på din kjernevirksomhet

Cost Efficient Food

hva innebærer dette for deg?

 Ettersom vi baserer samarbeidet på åpenhet og tillit, trenger du ikke bekymre deg om hvorvidt du får den beste tjenesten eller valuta for pengene. Det sørger vi for at du vet.

Vi vet at måltidstjenesten er viktig for deg, men til syvende og sist er det virksomhetens egne oppgaver og forpliktelser du ønsker å bruke tid på. Det siste du trenger, er å bekymre deg over maten. Ved å fjerne behovet for konstant oppfølging kan du bruke mer av din verdifulle tid på kjerneoppgavene i virksomheten.