Endre språk
Langkaia - et godt sted å være -

HOLD DEG OPPDATERT MED
DE SISTE NYHETENE...

Nyheter

Langkaia - et godt sted å være

Gjennom omfattende oppgradering har foajeen og kantinen blitt den hyggelige møteplassen.

Eurest |  november 2015

Langkaia serveringsområde og kasse i kantinen

"I 2015 inngikk Entra et samarbeid med Compass Group innen FM-tjenester, og sammen har vi utviklet servicekonseptet «Inhabit by Entra».

Dette konseptet skal etableres i flere av Entras bygg og Langkaia er først ute. Dette er vi stolte av å tilby våre leietakere", sier administrerende direktør Arve Regland i Entra.

 

Inhabit_by_Entra-logo Les mer om Langkaia på entra.no

Tilbake til nyheter